نیمی از کود نیتروژنی که در زراعت بستان داده می شود (خربزه، هندوانه) باید در کنار ردیف های دی ماه در زمان کاشت مصرف شود و کاشت انجام شود. II. نیمی از آن را دور کود شیمیایی صیفی جات  بپاشید یا در کنار ردیف های قبل از بیل زدن قرار دهند.

کمترین حد کاهش می یابد.
زمان مصرف کودهای نیتروژن دار بر روی بسته های آن نوشته است.

علیرغم نظر عمومی مبنی بر اینکه کودهای نیتروژنی از نظر فایده برای محصول تفاوت چندانی ندارند، باید به نکات زیر توجه کرد.

اگر کاشت با سوپر فسفات تریپل (TSP) انجام شود. برای رفع نیاز نیتروژن گیاه باید با کود سولفات آمونیوم مخلوط شود.
با استفاده از کود NSP به جای TSP، اثر فسفر کاهش می یابد، به ویژه در خاک هایی با محتوای آهک بالا. دلیل این امر این است که کود NSP که به طور متوسط ​​2.5 برابر بیشتر از TSP در هر دسیره مصرف می شود، سطح تماس بیشتری با خاک دارد و به راحتی نمی توان آن را در خاک گرفت، البته به صورت موقت.


کود فسفر بیشتری باید در خاک هایی با میزان رس زیاد استفاده شود.
فسفر عنصری است که بیشتر تحت تأثیر pH از نظر در دسترس بودن گیاه در بین عناصر غذایی گیاهی است. کودهای فسفره با ویژگی قلیایی برای خاک های اسیدی. از طرفی به خاک های قلیایی باید کودهای اسیدی فسفر داده شود.

زمان دادن کودهای فسفر است

از آنجایی که برخی از خاک های ترکیه اسیدی و بخشی دیگر بیشتر آهکی است، کودهای فسفر داده شده به این خاک ها به مرور زمان به گونه ای در خاک می چسبند که گیاهان به راحتی نتوانند از آن بهره مند شوند. به همین دلیل کودهای فسفر باید درست قبل از کاشت یا کاشت یا در حین کاشت داده شود.
اگر کودهای فسفر مدت ها قبل از کاشت یا در مراحل بعدی رشد گیاه داده شوند، نمی توان به سود مورد انتظار از این کودها به طور کامل دست یافت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *